Text Box: OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

Stimularea ocupării forţei de muncă şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă
Prevenirea şomajului 
Participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională
Asigurarea egalităţii de şanse pe piaţa internă a forţei de muncă şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii
Creşterea incluziunii sociale
Protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj 
Facilitatea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri 
Sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă.

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA VASLUI   Operator de date cu caracter persoanal nr.15883 
                  are urmatoarele atributii:

  - asigura si coordoneaza aplicarea politicilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
  - organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neîncadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
  - actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
  - coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru înfaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;
  - organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca în vederea ocuparii si realizarii echilibrului între cererea si oferta de forta de munca;
  - coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere în situatii de concedieri masive de personal;
  - sustine relatii de parteneriat si cofinantare în crearea de noi locuri de munca, îndeosebi în zonele defavorizate si în cele în care piata muncii este puternic tensionata;
  - aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale Pentru Ocuparea Fortei de Munca;
  - asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  - elaboreaza studii si analize în domeniul ocuparii si formarii profesionale;
  - face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj, pentru activitatile specifice în profil teritorial;
  - administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pntru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
  - acrediteaza furnizorii de servicii de specialitate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
  - propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
  - elaboreaza în baza indicatorilor sociali stabiliti, programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;
  - aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de România cu alte state în domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
  - realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
  - promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila în colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, înfiintata în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
  - organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;
  - evalueaza si selecteaza proiectele;
  - monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;
  - pregateste si încheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;
  - raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
  - evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.


INFORMATII PRIVIND LEGEA 544/2001

Legea 544/2001-  privind liberul acces la informatiile de interes public 
Raport de evaluarei Legii nr. 544-2001 in anul 2010 - ANOFM
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544-2001 in anul 2010-Vaslui
BULETIN INFORMATIV PRIVIND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR 544/2001
Cerere informatii conform legii 544/2001
Reclamatie administrativa conform legii 544/2001

ULTIMA ACTUALIZARE: 15.12.2015

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA  VASLUI

   Secretariat : 0235318184,0235369938 ; Fax : 0235317717

     - A.L. Vaslui  : 0235369940

     - A.L. Birlad   : 0371073988 ; fax : 0235419280

     - A.L. Husi     : 0371073989 ; fax : 0235481720

     - P.l.Negresti : 0371073990 ; fax : 0235457369

Proiecte cu finantare europeana :

COMPETENT - anunt03/2014:05/2014;comunicat lansare04/2014

COMPETENT -anunt achizitie audit      comunicat presa 06/2014

COMPETENT -anunt achizitie expert contabil

COMPETENT -anunt materiale consumabile

COMPETENT -invitatie manager financiar

COMPETENT -invitatie manager proiect

COMPETENT -anunt servicii editare si tiparire mat. publicitare

COMPETENT -invitatie expert/responsabil achizitii publice

COMPETENT - anunt achizitie serv.cazare : 08/2014 ; atribuire

COMPETENT - anunt serv.editare:09/2014 ; materiale:09/2014

COMPETENT - invitatie participare: 01/2015 03/2015 08/2015

20/08/2015 31/08/2015

 

 

  PONE   GRUNDTVIG   SUCCES   GreenJobs

- aici

- aici

  Pagina Facebook : >>>>>>>>>>

             Program de functionare

 

        Luni - Joi : 08.00 - 16.30

        Vineri -    : 08.00 - 14.00

vaslui@ajofm.anofm.ro , ajofm@vs.anofm.ro