Casetă text: 2015/AJOFM VS/20.03.2018
ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui
În conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1), lit.c), alin. (2) lit.c) şi art.90 alin. (1) lit.b), alin. (2),(5) -(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 148 şi 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii și executare silită a debitelor.
 Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, etajul 1, camera 23, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
Cerere de transfer la cerere (model anexat);
Curriculum vitae- tip EUROPASS;
Copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat(respectiv inspector/consilier, clasa I, grad profesional superior) şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă);
Copie diploma de studii care să ateste studiile absolvite;
Copia actului de identitate
Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Condiţiile minime de vechime: 9 ani vechime în studii superioare.
Copiile actelor prevăzute la punctul 3 și 4 vor fi însoțite de documentele originale, care se cretifică pentru conformitate de funcționarul public din cadrul compartimentului Resurse umane, salarizare, comunicare și secretariatul CC., iar celelalte documente vor fi depuse în original. 
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a AJOFM Vaslui la Secţiunea Anunţuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon 0235318184.
Publicat astăzi 
20.03.2018

Director executiv, 
Cornelia Aurora TIRIBEJA
Compartiment R.U.S.C.S.C.C,
Margareta FEODOT

2014/AJOFM VS/20.03.2018

ANUNŢ
privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui

În conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1), lit.c), alin. (2) lit.c) şi art.90 alin. (1) lit.b), alin. (2),(5) -(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 148 şi 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Monitorizare proiecte finanțate din FSE, informatică și managementul bazelor de date.
 Funcţionarii publici interesaţi, sunt rugaţi să depună la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, etajul 1, camera 23, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
Cerere de transfer la cerere (model anexat);
Curriculum vitae- tip EUROPASS;
Copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat(respectiv inspector/consilier, clasa I, grad profesional superior) şi instituţia angajatoare (sau după caz, adeverinţă);
Copie diploma de studii care să ateste studiile în domeniul informatică;
Copia actului de identitate
Condiţii specifice pentru ocupare:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul informatică;
Condiţiile minime de vechime: 9 ani vechime în studii superioare
Copiile actelor prevăzute la punctul 3 și 4 vor fi însoțite de documentele originale, care se cretifică pentru conformitate de funcționarul public din cadrul compartimentului Resurse umane, salarizare, comunicare și secretariatul CC., iar celelalte documente vor fi depuse în original. 
În situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, iar data, locul şi ora susţinerii acestuia, urmând a fi publicate pe pagina de internet a AJOFM Vaslui la Secţiunea Anunţuri şi afişate la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon 0235318184.
Publicat astăzi 
20.03.2018

Director executiv, 
Cornelia Aurora TIRIBEJA
Compartiment R.U.S.C.S.C.C,
Margareta FEODOT
Casetă text: Anunt colectiv 05.09.2013 >>
02.07.2014 >>  18.03.2016 >> 
23.03.2016 >>  02.06.2016 >>
31.01.2018 >>  05.02.2018 >>  
13.02.2018 >>  16.02.2018 >>

Selectie INTESPO - Anunt >>
 Selectie >> / >> Rezultat Interviu >> Rezultate Finale >>
Anunt Selectie 3 >> Selectie 4 >>
 Selectie / Final / 
Lista functii Vaslui >> >>
Legea uceniciei 279/2005 : >>
Casetă text: Anunturi Achizitii : >>>>>> >>>>>>
Servicii formare profesionala 2018 >>
Servicii FP infirmiera: Anunt 
 Invitatie > FDA > CS > Formulare > Conditii contractuale >  

Anunt angajare MMJS >> 

Anofm-Anunt intentie 
Ajofm-Anunt intentie 
Anofm-Anunt intentie 17.12.2014 
Anofm-Anunt prelung 17.12.2014 
Ajofm-Anunt intentie 09.01.2015

Solutionare contestatie Anadamis : >> 05.2014

Debite comunicari : >> 12.2015 >> 20.2016

                                 >> 02.2017 >> 04.2017

                                 >> 11.2017 >> 11.2017

                                 >> 06.2017 >> 06.2017

             

 

      Anunturi, Program cu publicul