EURES

Casetă text: EURES - Serviciul European de Ocupare

Ce este EURES ? 

EURopean Employment Services = Serviciile Europene de Ocupare. EURES reuneste Serviciile Publice de Ocupare din tarile Ariei Economice Europene (AEE) inclusiv Elvetia, precum si institutiile cu preocupari in ocuparea fortei de munca, cum sunt sindicatele si organizatiile angajatorilor, sub auspiciile Comisiei Europene. 
     Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana nu presupune in mod automat si accesul fortei de munca din Romania pe piata muncii din vechile state membre ale UE, accesul putand fi restrictionat pe o perioada de minimum doi la maximum sapte ani. 
     Reteaua EURES a fost constituita cu scopul facilitarii mobilitatii fortei de munca in tarile Ariei Economice Europene . Aceasta retea cuprinde peste 700 de specialisti instruiti, cunoscuti drept consilieri EURES. 
     Consilierii EURES au ca atributii atat reglarea circulatiei locurilor de munca vacante in cadrul AEE, cat si furnizarea de informatii despre conditiile de munca si de viata din fiecare stat membru al Ariei Economice Europene. 
Serviciile Publice de Ocupare reunite in cadrul EURES pot ajuta atat persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, sa isi gaseasca serviciul potrivit, cat si angajatorii, sa angajeze persoanele cu cele mai bune aptitudini, pentru a-si ocupa locurile de munca vacante.

Puteti vizita website-ul EURES pe adresa:
www.eures.anofm.ro sau www.eures.europa.eu


	 Cum poate EURES sa ajute persoanele aflate in cautarea unui loc de munca?

	 EURES, prin Serviciile Publice de Ocupare, poate oferi: 
Informatii despre locurile de munca vacante disponibile in AEE. Detalii despre aceste locuri de munca se vor gasi la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.
Sfaturi si indrumari pentru gasirea unui loc de munca in alta tara. 
Sfaturi asupra posibilitatilor care exista pentru gasirea unui serviciu in alta tara. 
Sfaturi referitoare la conditiile de munca si viata din toate statele membre ale UE si ale AEE, inclusiv Elvetia.

Actele necesare inregistratii in baza de date EURES Romania

copie xerox a actului de identitate;
cazier judiciar (fara antecedente penale);
adeverinta medicala eliberata de medicul de familie – apt pentru munca;
curriculum vitae 


În atenţia angajatorilor români care doresc să recruteze forţă de muncă din străinătate
 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, art.3, alin.1, lit.a, străinii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României numai dacă „locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai altor State membre ale UE, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României”.
            În acest sens pentru solicitările de eliberare a adeverinţei care este necesară la Oficiul Român pentru Imigrări, angajatorii (reprezentanţii acestora) vor contacta persoana responsabilă cu gestionarea locurilor de muncă, din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, respectiv Consilierul Eures -  Laura Alina TOPORĂSCU  la camera 24  sau telefon 0235/318184.