PROGRAM DE OCUPARE

 Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a judetului VASLUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situatia privind realizarile obtinute prin Programul de Ocupare a Fortei de Munca  

 

 

  pentru luna  CUMULAT IUNIE 2018

 

 

 Nr. crt.

 Tip de masura

 Numar total persoane ocupate prin masurile active de stimularea a fortei de munca si incadrate in anul 2018

 Total  persoane incadrate, din care:

  mediul de provenienta

  varsta

  sex

 nivel de pregatire

  statutul persoanei inregistrate

  grupul tinta

 nivel de pregatire

 persoane din mediul urban

 persoane din mediul rural

 pers. <25 ani, din care:

 tineri NEETs

 pers. 25-35 ani

 pers. 35-45 ani

 pers. cu varsta peste 45 de ani, din care:

 pers. cu varsta peste 55 ani

 femei

 barbati

 invatamant primar si fara studii, din care: (vezi coloana 36)

 invatamant gimnazial

 invatamant profesional/arte si meserii

 invatamant liceal

 invatamat posticeal

 invatamant universitar

 somer neindemnizat

 somer indemnizat

 persoane aflate in cautare de loc de munca (altele decat somerii ne/indemnizati)

 someri de lunga durata

 persoane cu handicap

 romi

 persoane care se au executat pedepse privative de libertate

 tineri care se afla sau provin din  sistemul de protectie a copilului

 victime ale traficului de persoane

 cetateni straini

 solicitanti de azil

 refugiati+beneficiari de alte forme de protectie internationala

 persoane repatriate

 alte categorii

 fara studii

 sld <25 ani, din care: 

 femei

 sld>25 ani, din care:

 femei

                     -  

                                                                   1

                       2

                      3

                    4

                      5

                  6

                    7

                     8

                     9

                    10

                   11

                     12

                   13

                    14

                     15

                  16

                17

               18

                      19

                   20

            21

             22

            23

                   24

               25

                26

             27

             28

              29

             30

           31

            32

              33

               34

                   35

            36

     I

 01 - TOTAL persoane cuprinse la masuri active, din care: 

                       9.219

                       2.954

                    6.265

                      1.055

                     496

                    1.503

                    2.143

                    4.518

                      1.585

                     3.900

                        5.319

                    1.144

                      3.177

                       2.868

                    1.744

                      74

                   212

                         6.765

                     2.454

                  -  

                  70

                   1

                    1.363

                  530

                      20

                103

                   -  

                      6

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                     7.668

                 72

 II

 02 - TOTAL  persoane ocupate, din care:         

                       2.789

                       1.588

                    1.201

                         374

                     180

                       355

                        715

                    1.345

                         362

                     1.000

                        1.789

                          75

                         768

                       1.182

                       629

                      33

                   102

                         1.876

                        913

                  -  

                     7

                  -  

                          71

                       6

                         4

                    9

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                     2.699

                  -  

 1.1

 03 - Nr persoane noi cuprinse in servicii de mediere a locurilor de munca vacante

                       5.983

                       1.969

                    4.014

                         585

                     306

                    1.015

                    1.413

                    2.970

                      1.015

                     2.420

                        3.563

                        535

                      2.033

                       2.211

                    1.041

                      42

                   121

                         4.313

                     1.670

                  -  

                  55

                  -  

                    1.098

                  432

                         3

                  31

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                     4.799

                 32

 1.2

 04 - Servicii de mediere a muncii  

                       2.573

                       1.468

                    1.105

                         319

                     148

                       320

                        673

                    1.261

                         347

                        900

                        1.673

                          75

                         744

                       1.100

                       548

                      24

                      82

                         1.798

                        775

                  -  

                     7

                  -  

                          71

                       6

                         4

                    9

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                     2.483

                   3

 1.2a

 05 - pe locuri de munca pe perioada nedeterminata 

                1.741

                      1.006

                       735

                        216

                    110

                      204

                       446

                       875

                         212

                       677

                       1.064

                         61

                        484

                          756

                       347

                      19

                     74

                        1.336

                       405

                 -  

                    5

                 -  

                         63

                      4

                        4

                    3

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                    1.667

                  3

 1.2b

 06 - pe locuri de munca pe perioada determinata 

                   832

                         462

                       370

                        103

                      38

                      116

                       227

                       386

                         135

                       223

                           609

                         14

                        260

                          344

                       201

                        5

                       8

                           462

                       370

                 -  

                    2

                 -  

                            8

                      2

                       -  

                    6

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                       816

                 -  

 1.2c

 07 - incadrarea in munca a somerilor dupa prima mediere a muncii

                   327

                         192

                       135

                           40

                      39

                         44

                         67

                       176

                           37

                       113

                           214

                            4

                        100

                          131

                         67

                        9

                     16

                           253

                          74

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                        1

                    6

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                       320

                 -  

 1.2 d

08 -  incadrarea somerilor peste 45 de ani  fara subventionarea locului de munca, din care:                                                                    rd.1.2d=rd.(1.2 d1+rd.1.2 d2)                                                                      

                       1.135

                          575

                       560

                             -  

                        -  

                           -  

                           -  

                    1.135

                         324

                        334

                           801

                            8

                         412

                          462

                       220

                         6

                      27

                            751

                        384

                  -  

                    -  

                  -  

                          16

                       1

                        -  

                    4

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                     1.135

                  -  

 1.2d1

09 - 45 cu contract de munca pe durata nedeterminata

                          824

                         440

                       384

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                       824

                         196

                       278

                           546

                            7

                        276

                          331

                       183

                        4

                     23

                           684

                       140

                 -  

                   -  

                 -  

                         13

                      1

                       -  

                    3

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                       824

                 -  

 1.2d2

010 - 45 cu contract de munca pe durata determinata

                          311

                         135

                       176

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                       311

                         128

                          56

                           255

                            1

                        136

                          131

                         37

                        2

                       4

                              67

                       244

                 -  

                   -  

                 -  

                            3

                     -  

                       -  

                    1

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                       311

                 -  

 1.2e

011 -  incadrarea somerilor intretinatori unici de familie fara subventionarea locului de munca, din care:    rd.1.2e=rd.(1.2e1+1.2e2)                                                                                                                             

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2e1

012 - IUF cu contract de munca pe durata nedeterminata

                     -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2e2

013 - IUF cu contract de munca pe durata determinata

                     -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2f

014 -  incadrarea absolventilor din institutii de invatamant, fara subventionarea locului de munca, din care:                                                                    rd.1.2f = rd.(1.2 f1+rd 1.2f2)

                               8

                               2

                            6

                              5

                         5

                            3

                           -  

                           -  

                             -  

                             6

                                2

                           -  

                             -  

                               1

                            1

                         5

                        1

                                -  

                             8

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                             8

                  -  

 1.2f1

015 - ABS cu contract de munca pe durata nedeterminata

                               8

                              2

                           6

                             5

                         5

                           3

                           -  

                           -  

                            -  

                            6

                               2

                           -  

                            -  

                              1

                           1

                        5

                       1

                               -  

                            8

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                            8

                 -  

 1.2f2

016 - ABS cu contract de munca pe durata determinata

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2 g

017 -  incadrarea persoanelor cu handicap, fara subventionarea locului de munca, din care:                                                                                              rd1.2g = rd(1.2g1 + 1.2g2)

                               3

                               3

                           -  

                              1

                         1

                            1

                            1

                           -  

                             -  

                             1

                                2

                           -  

                             -  

                               1

                            2

                        -  

                       -  

                                 3

                            -  

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                         3

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                            -  

                  -  

 1.2g1

018 - PH cu contract de munca pe durata nedeterminata

                      3

                              3

                          -  

                             1

                         1

                           1

                            1

                           -  

                            -  

                            1

                               2

                           -  

                            -  

                              1

                           2

                       -  

                      -  

                                3

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                        3

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2g2

019 - PH cu contract de munca pe durata determinata

                     -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2h

020 -  incadrarea somerilor care mai au 5 ani pana la pensie, fara subventionarea locului de munca, din care:                                                                                        rd1.2h = rd(1.2h1 + 1.2h2)

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2h1

021 - 5 cu contract de munca pe durata nedeterminata

                     -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2h2

022 - 5 cu contract de munca pe durata determinata

                     -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1.2i

023 - alte categorii de persoane

                1.427

                         888

                       539

                        313

                    142

                      316

                       672

                       126

                           23

                       559

                           868

                         67

                        332

                          636

                       325

                      13

                     54

                        1.044

                       383

                 -  

                    7

                 -  

                         55

                      5

                        1

                    5

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                    1.340

                  3

 2.1

 024 - Nr persoane noi cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala 

                       3.234

                          985

                    2.249

                         468

                     188

                       488

                        730

                    1.548

                         570

                     1.479

                        1.755

                        609

                      1.144

                          657

                       701

                      32

                      91

                         2.450

                        784

                  -  

                  15

                   1

                        285

                     98

                      17

                  77

                   -  

                      6

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                     2.874

                 47

                               2

 Cursuri de formare profesionala

                          136

                            69

                          67

                           25

                         1

                         19

                          30

                          62

                            13

                          58

                              78

                           -  

                           19

                             48

                          61

                         5

                        3

                              32

                        104

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                        136

                  -  

                               3

 Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de expirarea indemnizatiei pentru  somaj

                             98

                            76

                          22

                              1

                         1

                            9

                          23

                          65

                            14

                          47

                              51

                           -  

                           11

                             48

                          26

                         3

                      10

                                -  

                          98

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                          98

                  -  

 3a

100% pentru absolventii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 3b

30% pentru somerii care se incadreaza inainte de expirarea perioadei de somaj

                             98

                            76

                         22

                             1

                         1

                           9

                         23

                         65

                           14

                          47

                             51

                           -  

                           11

                            48

                         26

                        3

                     10

                               -  

                          98

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                          98

                 -  

                               4

Prima de activare pentru somerii neindemnizati

                             51

                            25

                          26

                              6

                         4

                         10

                            6

                          29

                              7

                          25

                              26

                           -  

                           10

                             22

                          15

                        -  

                        4

                              51

                            -  

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                          51

                  -  

                               5

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale, din care:                                                                       (rd.5=rd.5a+rd 5b)

                          163

                            74

                         89

                            -  

                        -  

                           1

                            1

                       161

                             4

                          63

                           100

                           -  

                            -  

                          144

                         17

                       -  

                       2

                           163

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                       163

                 -  

 5a

 someri peste 45 ani 

                          161

                            73

                         88

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                       161

                             4

                          61

                           100

                           -  

                            -  

                          142

                         17

                       -  

                       2

                           161

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                       161

                 -  

 5b

 someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale

                               2

                              1

                           1

                            -  

                        -  

                           1

                            1

                           -  

                            -  

                            2

                              -  

                           -  

                            -  

                              2

                          -  

                       -  

                      -  

                                2

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                            2

                 -  

                               6

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca tineri NEETs

                               9

                              2

                           7

                             9

                         9

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                            3

                               6

                           -  

                            -  

                              6

                           3

                       -  

                      -  

                                9

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                            9

                 -  

                               7

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri neindemnizati (SLD)

                               1

                             -  

                           1

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                            1

                            -  

                           -  

                               1

                           -  

                            -  

                              1

                          -  

                       -  

                      -  

                                1

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                            1

                 -  

                               8

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane care mai au 5 ani pana la pensie

                               4

                              3

                           1

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                            4

                             3

                            2

                               2

                           -  

                            -  

                              4

                          -  

                       -  

                      -  

                                4

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                            4

                 -  

                               9

 Stimularea mobilitatii fortei de munca, total, din care: rd9 = rd (9.a +9.b)

                             20

                               6

                          14

                              2

                         2

                            5

                            3

                          10

                              4

                             9

                              11

                           -  

                             -  

                               8

                            5

                         1

                        6

                              15

                             5

                  -  

                    -  

                  -  

                            1

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                          19

                  -  

 9a

 pentru incadrarea la o distanta mai mare de 15  km (prima de incadrare) 

                             11

                               2

                            9

                              1

                         1

                            1

                            2

                            7

                              2

                             5

                                6

                           -  

                             -  

                               7

                            2

                         1

                        1

                                 7

                             4

                  -  

                    -  

                  -  

                            1

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                          10

                  -  

 9b

 pentru incadrarea intr-o alta localitate la peste 50 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare)

                               4

                               1

                            3

                              1

                         1

                            1

                           -  

                            2

                              2

                             1

                                3

                           -  

                             -  

                              -  

                            3

                        -  

                        1

                                 4

                            -  

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                             4

                  -  

 9c

 prima de relocare

                               5

                               3

                            2

                             -  

                        -  

                            3

                            1

                            1

                             -  

                             3

                                2

                           -  

                             -  

                               1

                           -  

                        -  

                        4

                                 4

                             1

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                             5

                  -  

                             10

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca absolventi de invatamant

                             28

                            11

                          17

                           22

                       22

                            6

                           -  

                           -  

                             -  

                          12

                              16

                           -  

                             -  

                               8

                            9

                         3

                        8

                              22

                             6

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                          28

                  -  

                             11

 Acordarea de prima de insertie absolventilor de invatamant

                               2

                               1

                            1

                              1

                         1

                            1

                           -  

                           -  

                             -  

                             1

                                1

                           -  

                             -  

                              -  

                           -  

                         1

                        1

                                -  

                             2

                  -  

                    -  

                  -  

                           -  

                      -  

                        -  

                   -  

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                             2

                  -  

                             12

 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu handicap

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

                        13,1,

 Nr persoane cuprinse in servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

                             13

 Servicii de consultanta si asistenta  pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

                             14

 Incadrarea prin ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

                        15,1,

 Număr persoane cu care s-au incheiat contracte de solidaritate 

                               2

                             -  

                           2

                             2

                         2

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                            1

                               1

                           -  

                            -  

                             -  

                           2

                       -  

                      -  

                                2

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                            2

                 -  

                             15

 Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor de solidaritate

                               2

                             -  

                           2

                             2

                         2

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                            1

                               1

                           -  

                            -  

                             -  

                           2

                       -  

                      -  

                                2

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                            2

                 -  

                             16

Alte masuri active (se vor nominaliza concret), din care:* rd. 16 = rd. (16a + 16b + 16c)

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 16a

-

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 16b

-

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 16c

-

                              -  

                             -  

                          -  

                            -  

                        -  

                          -  

                           -  

                           -  

                            -  

                           -  

                              -  

                           -  

                            -  

                             -  

                          -  

                       -  

                      -  

                               -  

                           -  

                 -  

                   -  

                 -  

                           -  

                     -  

                       -  

                   -  

                   -  

                    -  

                   -  

                 -  

                  -  

                     -  

                      -  

                           -  

                 -  

 1*

 Incadrarea prin acordarea serviciilor de mediere pe tip de masuri

                       2.573

                       1.468

                    1.105

                         319

                     148

                       320

                        673

                    1.261

                         347

                        900

                        1.673

                          75

                         744

                       1.100

                       548

                      24

                      82

                         1.798

                        775

                  -  

                     7

                  -  

                          71

                       6

                         4

                    9

                   -  

                     -  

                    -  

                 -  

                   -  

                     -  

                      -  

                     2.483

                   3

 

 CONTROL MEDIERE