LEGISLATIE

Text Box: Legislatia utilizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui

◘ Ordinul nr. 63/2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul 2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 59/26.01.2010.

◘ Ordonanta nr. 9/2010, privind masuri pentru diminuariea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor sociatati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, publicata in Monitorul Oficial nr. 70/30.01.2010.

◘ Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial nr.441/30.06.2010.

◘ Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, modificata si completata, publicata in Monitorul Oficial nr.365/29.05.2007.

◘ Legea nr. 202/2006, privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicata in Monitorul Oficial nr.452/25.05.2006, modificata si completata. 

◘ Hotararea de Guvern nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicata in Monitorul Oficial nr.958/28.11.2006, modificata si completata. 

◘ Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 103/06.02.2002, modificata si completata. 

◘ Hotararea Guvernului nr. 174/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr.181/18.03.2002, modificata si completata.

◘ Hotararea Guvernului nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr.310/10.05.2002, modificata si completata.

◘ Ordinul nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, publicat in Monitorul Oficial nr.181/18.03.2002, modificat si completat.

◘ Hotararea Guvernului nr. 936/2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din Bugetul asigurarilor pentru somaj, publicata in Monitorul Oficial nr.558/23.06.2004. 

◘ Ordonanta 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 430/02.09.2000, republicata, modificata si completata.

◘ Hotararea Guvernului nr. 522/2003, publicata in Monitorul Oficial nr.346/21.05.2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevedrilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, modificata si completata.

◘ Ordin nr. 502/5.254/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, publicat in Monitorul Oficial nr.769/03.11.2003.

◘ Ordin nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 774/05.11.2003, modificat si completat.

◘ Ordin nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, publicat in Monitorul Oficial nr.774/05.11.2003, modificat si completat.

◘ Ordonanta de Urgenta nr. 8/2003, modificata si completata, privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, publicata in Monitorul Oficial nr. 144/05.03.2003.

◘ Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, modificata si completata, privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, publicata in Monitorul Oficial nr.34/29.01.1998.

◘ Hotararea Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 224/03.04.2002, modificata si completata.

◘ Hotararea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora publicata in Monitorul Oficial nr. 224/3.04.2002.

◘ Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca publicata in Monitorul Oficial nr. 907/11.10.2005, modificata si completata.

◘ Hotararea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial nr. 196/2.03.2006, modificata si completata.

◘ Ordinul nr. 608/2004 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala, aprobate prin Ordinul nr. 171/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 1.129/30.11.2004.

◘ Ordinul nr. 284/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca publicat in Monitorul Oficial nr. 733/8.10.2002.

◘ Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418/15.05.2006, modificata si completata. 

◘ Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.625/20.07.2006, modificata si completata.

◘ Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.193/21.03.2002.

◘ Hotararea Guvernului nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial nr.795/01.11.2002.

◘ Legea nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial nr.453/25.05.2006, modificata si completata.

◘ Hotararea Guvernului nr.1850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial nr.1038/28.12.2006, modificata si completata.

◘ Ordinul nr.406/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicat in Monitorul Oficial nr.721/10.08.2004, modificat si completat. 

◘ Norme Metodologice 1.557/2008, privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice publicate in Monitorul Oficial nr.569/29.07.2008. 

◘ Legea nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 217/30.03.2007, modificata si completata.

◘Hotararea Guvernului nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, publicata in Monitorul Oficial nr.477/17.07.2007.

   ◘ORDIN nr. 279/2004, modificat si completat, pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 725 din 11 august 2004;

   ◘ORDONANTA nr. 2/2001, modificata si completata, privind regimul juridic al contraventiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001;

   ◘ORDONANTA DE URGENTA nr. 116/2006, modificata si completata, privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial nr. 1.042 din 28 decembrie 2006;

   ◘NORME METODOLOGICE din 23 mai 2007 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale publicate in Monitorul Oficial nr. 380 din 5 iunie 2007;

    ◘LEGEA nr. 174/2006, privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii proprietari publicata in Monitorul Oficial nr. 438 din 22 mai 2006.

◘Ordin nr. 308/2008 al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor pentru dezvoltarea comunitatilor locale”, publicata in Monitorul Oficial nr. 591 din 06.08.2008.

◘ ORDONANTA DE URGENTA nr. 126/2008, privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicata in Monitorul Oficial nr. 697 din 14.10.2008.

◘ ORDONANTA DE URGENTA nr. 226/2008, privind unele masuri financiar-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr. 899 din 30.12.2008.

◘ Ordinul nr. 1454/2009 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominalea asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 publicat in Monitorul Oficial nr. 579 din 20.08.2009.

◘ Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 878/28.12.2010.

◘ Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 877/28.12.2010.

◘ Ordinul nr. 77/2011 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010, publicat in Monitorul Oficial nr. 48 din 19.01.2011.

◘ Ordonanta de Urgenta nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr. 891 din 30.12.2010.

◘ Legea nr.276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial nr. 888/30.12.2010.

◘Hotararea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidente nominala a persoanelor asigurate, publicata in Monitorul Oficial nr.897/31.12.2010.

◘ Legea nr.287/2010 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 880/28.12.2010. 
◘ Ordonanta de urgenta 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial 145/28.02.2011.

Modificari Legislative: OG 60 : >>   Legislatie ANOFM: >>